top of page
SOCIAL MARKETING

סיפורי הצלחה

תרופארם

- קידום התכשיר אנהידרול פורטה במדיה רחבה

- יצירת אתר מכירות למוצרי אף אוזן גרון

- יצירת אתר מכירות למוצרי אלרגייה

bottom of page